Artikel 2019 – 2

Gebiedsvisie en centrumplan Bussum

Afgelopen woensdag 20 maart is het bestuur van de BPV Centrum Bussum door het gemeentebestuur uitgenodigd om mee te lopen met een informatie rondgang  door het centrum van Bussum welke bedoeld was voor de raadsleden en waarna een informatieavond volgde voor de raadsleden betr. de voortgang en de plannen voor het centrum van Bussum. Men is van plan nu echt stappen te gaan ondernemen maar belangrijke en definitieve besluiten kunnen pas gemaakt worden nadat bekend is hoe de onderhandelingen met Albert Heijn zullen gaan verlopen en deze vinden nog steeds plaats tussen de gemeente en Albert Heijn. Zoals u bekend is is Albert Heijn eigenaar van het pand waar nu Scapino zich in bevindt en wil men eigenlijk hier weer een supermarkt vestigen maar dan heeft men het omliggende terrein nodig en dat is eigendom van de gemeente Bussum. Alternatief zou zijn dat Albert Heijn op de Veerstraat blijft maar dan heeft men aantal eisen en hierover is men nog in onderhandeling met de gemeente. Korst samengevat is situatie op dit moment:

Het idee van een winkelcentrum – zoals het oude plan is wordt losgelaten. Men gaat zich op winkelgebied concentreren op Nassaulaan – Nassaustraat – Veerstraat – Julianaplein en Havenstraat

Horeca wordt geconcentreerd in de Kapelstraat – deel Brinklaan en de nieuwe Brink waarbij op de nieuwe Brink gekeken zal worden naar bredere invulling van leegstaande panden.

Scapino terrein – dit is afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen met Albert Heijn maar hier wil men woningbouw ontwikkelen in een brede vorm – dus en huizen en appartementen.

Voor Mariënburg heeft de projectontwikkelaar nieuwe plannen en is men druk in gesprek met de gemeente waarbij Mariënburg als gebouw gehandhaafd zal worden met uitbreiding van appartementen en de tuin blijft overdag geopend als park.

Ook gaat men kijken welke mogelijkheden er zijn om het Wilhelminaplantsoen te vergroenen en hier een gezelligere ontmoetingsplek te creëren.

Mocht u nog vragen hebben over de nieuwe en verdere ontwikkelingen dan zullen wij graag een e-mail van u ontvangen.

Men gaat er wel vanuit dat er in het 3e kwartaal van dit jaar definitieve besluiten genomen zullen worden in de gemeenteraad en wij houden u vanzelfsprekend over verdere ontwikkelingen op de hoogte.