Wat heeft onze buurtpreventievereniging al bereikt?

In onze woonomgeving zijn veel factoren aanwezig die woongenot kunnen verstoren.

Levendigheid in een centrum is prettig, maar mag nimmer leiden tot overlastsituaties.
Verkeer, horecagelegenheden, uitgaanspubliek, onderhoud van de bestrating en groenvoorziening vragen hun aandacht.
Wat hebben we Buurtcommissie Centrum en Buurtpreventievereniging Centrum Bussum bereikt.

  • Geen grote evenementen op het Wilhelminaplantsoen zoals Kermis
  • Medeondertekening Horecaconvenant tussen Gemeente, Politie, Horecaondernemingen en Buurtpreventieverenigingen
  • Geen dansgelegenheid voor jongeren in Smugglers
  • Geen proefafsluiting van de Brinklaan ten koste van de al zwaar door het verkeer belaste Landstraat
  • Verbeteringen verkeerafwikkeling Landstraat door afsluiting onderdoorgang bij Gall & Gall en het opheffen van parkeervakken bij Nettorama
  • Beter onderhoud van bestrating en groenvoorziening
  • Vermindering van zwerfvuil