Bestuur

De begrenzing van de buurt van de buurtpreventievereniging

Onze buurtpreventievereniging zet zich in voor het woongebied gelegen tussen Brinklaan, Nieuwe Raadhuisstraat, De Genestetlaan, Simon Stevin-weg (gedeeltelijk), Gildestraat, Huizerweg, Kerkstraat (zie onderstaande plattegrond).

De rode punten en witte lijnen markeren het gebied van BPV het Centrum

BPV website en emailadres:

Website: www.bpvcentrumbussum.nl.

Emailadres: info@bpvcentrumbussum.nl.

Bestuur BPV Centrum Bussum tevens Buurtcoördinator

Voorzitter – Akke Walma
Wilhelminaplantsoen 49
1404 JR Bussum
035 – 691 10 28

Secretaris – Rob Riksen
Wilhelminaplantsoen 45
1404 JP Bussum
035-6931138

2e secretaris – Hans Wennink
Schoolstraat 5
1404 HK BUSSUM
035 – 691 25 96

Penningmeester – Els Trentelman
Brinklaan 47 A
1404 ER Bussum
035 – 692 11 17

Servicelijn Bussum 692 88 98

Afdeling wijkbeheer – Huizerweg 51 Bussum
Geopend: ma t/m vr van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur 
Email: servicelijn@bussum.nl.  
Voor vragen en meldingen over onderhoud van groen, bomen, straten, riolering, straatmeubilair, speelplaatsen, verlichting en ongediertebestrijding.

Politie Gooi en Vechtstreek 0900-88 44

Wijkagent – Marco Ernst
Amersfoortsestraatweg 12, 1411 HC  NAARDEN

Politiepost Naarden
Amersfoortsestraatweg 12, 1411 HC  NAARDEN
Geopend: ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 en van 12.30 tot 17.00 uur, za van 9.00 tot 12.00 uur.
Wanneer u vragen of meldingen heeft over te hard rijden, parkeerproblemen, tegen de rijrichting in rijden, geluidsoverlast, vandalisme en dergelijke kunt u terecht bij de Wijkagent. 
U kunt de wijkagent bereiken via 0900-88 44. Indien hij er niet is of niet beschikbaar is, laat men een e-mail achter waarop hij contact met u opneemt.