Wat kan verwacht worden?

Buurtpreventie heeft alles te maken met veiligheid en leefbaarheid in de woonomgeving. Het succes van de buurtpreventievereniging is ook afhankelijk van de bewoners. Buurtpreventie wordt sterk bevorderd doordat bewoners onraad, vreemd gedrag, ruzie en vechtpartijen, extra overlast door samenscholing, etc. melden bij een bewoner die als vast meldpunt (de buurtcoördinator) fungeert. Nu weet men vaak niet of een incident wel of niet en waar gemeld moet worden en dus wordt er zelden gemeld.

De buurtpreventievereniging heeft daarom regelmatig overleg met Gemeente en Politie (1 x per 2 maanden).

Wij willen met buurtcoördinatoren de “ogen en oren” zijn voor de straat en de buurt.
Bij deze medebewoner kan gemakkelijk onraad gemeld worden.