Lid worden

word-lid

De jaarcontributie bedraagt € 12,00 per huishouden.

Download hier het Lidmaatschapformulier

Wij stellen uw aanmelding voor het lidmaatschap van onze Buurtpreventievereniging Centrum Bussum zeer op prijs. Hiermee ondersteunt u onze activiteiten, waaronder de uitgave van de Nieuwsbrief.

Ook VvE’s kunnen met korting lid worden.

Omdat de Buurtpreventievereniging niet zonder uw financiële steun kan, vragen we een jaar-contributie van € 12,00 per 12 maanden.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Voor de leden die zich later dan 1 juli jl. hebben aangemeld, wordt alleen het aantal hele maanden gefactureerd die nog in dit verenigingsjaar vallen. Daarmee sluit uw contibutiebetaling aan bij het verenigingsjaar.

NB: Ieder lidmaatschap wordt automatisch per 1 juli verlengd. Een eventuele opzegging dient voor 1 mei voor afloop van het verenigingsjaar schriftelijk bij het secretariaat te geschieden.