Artikel 2019 – 1

Afscheid voorzitter Fred Zunneberg

Ongeveer 20 jaar geleden hebben er bepaalde ontwikkelingen plaats gevonden in het centrum van Bussum die bij diverse bewoners nogal wat vragen opliepen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er een soort actiegroep werd opgericht die is uitgemond in een goede en sterke buurtpreventievereniging. De man die zich hiervoor 100% heeft ingezet – enorm veel werk heeft verzet is de heer Fred Zunneberg – onze voorzitter. Fred heeft een enorme dossierkennis opgebouwd – was bij allerlei bijeenkomsten op het gemeentehuis – wist goede relaties aan te boren met maar 1 doel voor ogen en dat is een mooi – groen – veilig en gewoon een super centrum in Bussum. Er is veel bereikt en ja er zal nog veel moeten worden bereikt maar helaas zal dit in de toekomst zonder de leiding en de enorme ondersteuning en inzet van de heer Fred Zunneberg moeten gebeuren.

Fred heeft besloten na jarenlang in ons mooie Bussum te hebben gewoond te gaan verhuizen naar een andere mooie plek in Bussum t.w. Putten op de Veluwe. Dit betekent dat Fred vanaf afgelopen 1 december geen voorzitter meer is en wij zullen het zonder zijn know how moeten doen maar Fred heeft het stokje aan het huidige bestuur overgedragen in het volste vertrouwen dat wij zijn werk zullen voortzetten en hij is natuurlijk altijd bereid ons op afstand te adviseren. Fred is geen man die in de belangstelling wil staan – bescheiden en vindt dat gewoon het beste. Fred wilde dan ook beslist geen reuring geven aan zijn afscheid en van een afscheidsreceptie was dan ook helemaal geen sprake.

Toch hebben wij in kleine kring een gezellige middag gehad waarbij diverse relaties waarmee hij de afgelopen veel contact heeft gehad langs kwamen om hem de hand te schudden. Hierbij een paar foto’s om u te laten zien hoe Fred zijn inzet door vele is en werd gewaardeerd.