Scapino Locatie

Beste medebewoner van het Bussums centrum,

Zoals u weet, heeft het bestuur van BPV Centrum Bussum bij gemeente Gooise Meren haar zorgen uitgesproken over een mogelijke verplaatsing van Albert Hein (AH) naar de Scapino-locatie.

Die verplaatsing is niet nodig, want er zijn aan de Veerstraat voor AH uitbreidingsmogelijkheden genoeg.

Ergo als AH daar vertrekt, is dat de doodsteek voor de winkelhoek bij de Hema.

Wij zijn van mening dat er in het centrum dringend behoefte is aan meer woningen en meer groen.

Wij hebben daarvoor ingesproken op politieke avonden van de gemeente, geflyerd, etc., etc.

Het lijkt er op dat onze zorgen bij de gemeente goed zijn overgekomen.

De gemeente heeft gesprekken gehad met de vastgoedeigenaars van de Veerstraat en het AH gebouw.

Die vastgoedeigenaars zijn over de nieuwe ideeën van uitbreiding van AH op de locatie aan de Veerstraat laaiend enthousiast.

In het overleg met vertegenwoordigers AH bleek, dat zij persisteren in een nieuw pand op de Scapino-locatie.

De gemeente heeft aangegeven dat zij wensen dat er woningen op dat terrein gebouwd moeten worden.

Dus er zijn pittige gesprekken tussen gemeente en AH gevoerd.

 

Ondertussen heeft de gemeente de Gebiedsvisie voor het centrum herijkt.

Daarover houdt de gemeente op 25/09 a.s. een informatieavond.

Alle de leden van BPV Centrum Bussum zijn daarbij van harte welkom!

Wij roepen u dan ook op aanwezig te zijn om de gemeente te steunen in het belang van woningen en groen op de Scapino-locatie en het uitbreiden van Ah aan de Veerstraat.

In de bijlage die u per mail heeft ontvangen staan de details over deze informatieavond.

 

KOMT ALLEN !!!